Mục lục [Phóng thanh ca xướng 放聲歌唱]

1469676662062

•Tác giả : Bách Luyện Thành Miêu 百煉成貓
•Thể loại : Đam mỹ – Hiện đại – Giới giải trí – Đô thị tình duyên – Tình hữu độc chung – Ấm áp văn – 1×1 – HE – Ôn nhu công x Ôn nhuận hướng nội thụ
•Tình trạng bản gốc : Hoàn (17 chương)
•Tình trạng edit : Hoàn
•Nguồn : qtdammy.blogspot.com
•Nhân vật chính : Lý Thanh Lãng x Hoa Ninh Tường
Nhân vật phụ : Thư Thiên Minh, An Duy, Vu Chấn

* Văn án *
Một người là siêu sao danh giá không người nào không biết đến.
Một người là nam hài cô độc bình thường đến không thể bình thường hơn.
Bọn họ gặp nhau rốt cuộc là thử thách của trời cao hay sự an bài của số mệnh?

1          2          3          4          5

6          7          8          9

10          11        12          13

14          15          16          17

< Hoàn >

One thought on “Mục lục [Phóng thanh ca xướng 放聲歌唱]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s